కౌన్సెలర్

మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలను పరిష్కరించడానికి అవసరమైన ప్రాథమిక సూత్రంగా కౌన్సెలర్‌ల సహకారంతో పని చేయడం అనంత్ జీవన్ గుర్తిస్తుంది మరియు విలువైనది.
మాతో కౌన్సెలర్‌గా చేరడం ద్వారా మా మిషన్‌లో భాగం కావాలని మేము మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాము. కౌన్సెలింగ్ భాగస్వామిగా, అవసరమైన వ్యక్తులకు కౌన్సెలింగ్ చేయడానికి స్వచ్ఛందంగా మీ సమయాన్ని కొన్ని గంటలు కేటాయించడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉండాలి.

క్రింద నింపాల్సిన ఫారమ్ ఉంది, ఇది మిమ్మల్ని కొంచెం మెరుగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి మాకు వీలు కల్పిస్తుంది. మేము అప్పుడు విషయాన్ని పరిశీలించి, మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
మీరు మాతో కౌన్సెలర్‌గా భాగస్వామి అయిన తర్వాత, మీరు ఒక చిన్న శిక్షణా కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసి ఉంటుంది మరియు శిక్షణ పూర్తయిన తర్వాత, మీరు అవసరాన్ని బట్టి కౌన్సెలర్‌గా కేటాయించబడతారు.

నమోదు చేసుకోండి


నమోదు చేసుకోండి