નિયમો અને શરત – સલાહકાર

અમે અનંત જીવનમાં માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓના નિવારણ માટે જરૂરી પ્રાથમિક સિદ્ધાંત તરીકે સહયોગને ઓળખીએ છીએ અને મૂલ્ય આપીએ છીએ.
અમે તમને કાઉન્સેલર તરીકે અમારી સાથે જોડાઈને અમારા મિશનનો એક ભાગ બનવા માટે આમંત્રિત કરીએ છીએ.
કાઉન્સેલિંગ પાર્ટનર તરીકે, તમારે તમારા સમયના અમુક કલાકો સ્વૈચ્છિક રીતે જરૂરિયાતમંદ લોકોને કાઉન્સેલિંગ કરવા માટે આપવા તૈયાર હોવા જોઈએ.
એકવાર તમે કાઉન્સેલર તરીકે અમારી સાથે ભાગીદારી કરી લો પછી તમારે ટૂંકા તાલીમ કાર્યક્રમમાંથી પસાર થવાની જરૂર પડશે અને તાલીમ પૂર્ણ થયા પછી, તમને જરૂરિયાત મુજબ કાઉન્સેલર તરીકે ફાળવવામાં આવશે.

કાઉન્સેલર માટે નિયમો અને શરતો

 1. કાઉન્સેલિંગ પાર્ટનર તરીકે, તમારે તમારા સમયના અમુક કલાકો સ્વૈચ્છિક રીતે જરૂરિયાતમંદ લોકોને કાઉન્સેલિંગ કરવા માટે આપવા તૈયાર હોવા જોઈએ.
 2. કાઉન્સેલિંગ પાર્ટનર તરીકે, તમારે તમારા સમયના અમુક કલાકો સ્વૈચ્છિક રીતે જરૂરિયાતમંદ લોકોને કાઉન્સેલિંગ કરવા માટે આપવા તૈયાર હોવા જોઈએ.
 3. નીચે એક ફોર્મ ભરવાનું છે જે અમને તમને થોડી સારી રીતે સમજવાની મંજૂરી આપશે, અમે પછી જરૂરી તપાસ કરીશું અને તમારો સંપર્ક કરીશું.
 4. અનંત જીવનની ટીમ તમને જ્યારે જરૂર પડશે ત્યારે સલાહકાર સાથે જોડશે.
 5. તમને પર્યાપ્ત તાલીમ આપવામાં આવશે (જે અનંત જીવન દ્વારા પ્રાયોજિત કરવામાં આવશે).
 6. તમે અનંત જીવન પહેલ માટે સ્વયંસેવક તરીકે ઓછામાં ઓછું એક વર્ષ પ્રતિબદ્ધતા આપશો.
 7. આપેલ કોઈપણ સમયે તમારે કાઉન્સિલીની વિગતો અને ચર્ચાના મુદ્દાઓને ગુપ્ત રાખવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.
 8. કાઉન્સેલર પાસે પ્રોબિંગ કૌશલ્ય, સંઘર્ષ નિરાકરણ કૌશલ્ય હોવું જોઈએ.
 9. કાઉન્સેલર તરીકે, તમારે તમારા ગ્રાહકો પ્રત્યે ખુલ્લું અને સ્વીકાર્ય વલણ દર્શાવવાની પણ જરૂર છે. આપણે તેમને જેમ છે તેમ સ્વીકારવાની જરૂર છે અને તેમને સાજા કરવામાં મદદ કરવા માંગીએ છીએ.
 10. તમે કન્સોલની વિગતો અન્ય પરિવર્ટ અથવા તૃતીય પક્ષ સાથે શેર કરવા માટે અધિકૃત નથી, જે ફાઇલ કરવાથી તમે કાનૂની કાર્યવાહી માટે જવાબદાર રહેશો.
 11. કાઉન્સેલરે સત્રોની બહારના સંપર્કની આસપાસની સીમાઓ જાળવવી જોઈએ.
 12. મોબાઈલ નંબર અને/અથવા ઈમેલની ચકાસણી ફરજિયાત રહેશે જેના વિના કંપની કાઉન્સેલર એકાઉન્ટ બનાવશે નહીં.
 13. તમે સંમત થાઓ છો કે સાઇટ અને સિસ્ટમનો તમારો ઉપયોગ કાઉન્સેલર તરીકે તમારી ઓળખ, લાયકાત, દસ્તાવેજો અને ઓળખપત્રોની અમારા દ્વારા ચકાસણીને આધીન છે.
 14. તમે આથી સંમત થાઓ છો કે તમે યોગ્ય વહીવટી, ભૌતિક અને ટેકનિકલ સલામતીનો અમલ અને જાળવણી કરશો, અને વપરાશકર્તાની માહિતી અથવા કોઈપણ અન્ય સિસ્ટમ માહિતીને કોઈપણ અનધિકૃત ઉપયોગ અથવા ઍક્સેસથી બચાવવા માટે વાજબી અને યોગ્ય સુરક્ષા સાવચેતીઓ રાખશો.
 15. તમે અમને જે સિસ્ટમની સુરક્ષાના કોઈપણ ભંગ અથવા શંકાસ્પદ ઉલ્લંઘન વિશે જાણ કરશો, અથવા સિસ્ટમની અંદર અથવા તેમાંથી મેળવેલી માહિતીના કોઈપણ અનધિકૃત ઉપયોગ અથવા જાહેરાત વિશે તરત જ અમને સૂચિત કરશો, અને તમે ઉલ્લંઘન અથવા શંકાસ્પદને ઘટાડવા માટે આવી કાર્યવાહી કરશો. અમે નિર્દેશિત કરી શકીએ તેમ ભંગ, અને આવા ઉલ્લંઘનની તપાસ અને ઘટાડવામાં અમારી સાથે સહયોગ કરશે.
 16. સલાહકાર અથવા વપરાશકર્તા, તેના/તેણીના પ્રતિનિધિઓ અથવા આનુષંગિકો સાથેના તમારા વ્યવહાર અને ક્રિયાપ્રતિક્રિયા માટે તમે સંપૂર્ણપણે જવાબદાર છો.