మీ కథనాన్ని పంచుకోండి

అనంత్ జీవన్‌లో మేము మీ మానసిక ఆరోగ్యం గురించి మీ అనుభవాలను పంచుకోవడానికి మీకు వేదికను అందించడానికి ఇక్కడ ఉన్నాము. మీ మానసిక ఆరోగ్యం ఎలా ప్రభావితమైంది, వాయిస్ అవుట్ చేయడానికి దిగువ ఫారమ్‌ను పూరించండి? మీరు ఏ సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు (లేదా) ఎదుర్కొంటున్నారు? మీ మానసిక ఆరోగ్య సవాళ్లను అధిగమించడానికి మీకు ఏది సహాయపడింది? మానసిక ఆరోగ్యం మరియు మానసిక సంరక్షణ రంగంలో మీరు ఎలాంటి మార్పులను చూడాలనుకుంటున్నారు?

దయచేసి దిగువ ఇవ్వబడిన స్థలంలో మీ వ్యక్తిగత అనుభవాన్ని క్లుప్తంగా పంచుకోండి, వ్యాసం యొక్క పొడవు 300-600 పదాలకు పరిమితం చేయబడింది

మీ కథ

నమోదు చేసుకోండి