നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ സ്ഥാനം ഒരു സന്നദ്ധപ്രവർത്തകൻ്റേതാണ്, ഓർഗനൈസേഷനോ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകനോ ഏതെങ്കിലും തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ ബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, അതായത്, നിങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു ജീവനക്കാരനോ സ്വതന്ത്ര കരാറുകാരനോ കൺസൾട്ടൻ്റോ അല്ല.

ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറുകയും നിങ്ങൾ ഓർഗനൈസേഷനു വേണ്ടി പണമടച്ചുള്ള ജോലി ഏറ്റെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങളുമായി ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഔപചാരിക തൊഴിൽ കരാറിലോ സേവനങ്ങൾക്കായുള്ള കരാറിലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വ്യവസ്ഥയിലോ ക്രമീകരണം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ക്രമീകരണം.

ഓർഗനൈസേഷനിൽ സന്നദ്ധസേവനം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം?
സംഘടന വിലമതിക്കുന്നു the ദി സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ശ്രമിക്കും:

 • നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണം, എഴുതിയതോ വാക്കാലുള്ളതോ ആയതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ റോളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള ചുമതലകളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു
 • A safe environment in which to perform your role.
 • Respect for your privacy, including keeping your private information confidential.
 • A supervisor, so that you have the opportunity to ask questions and get feedback.

 സംഘടന’s Expectപ്രതീക്ഷകൾ
എല്ലാ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് സംഘടന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു:

 • ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും അവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും നേടുന്നതിനും അവരുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ചെയ്യുക.
 • നിർവ്വഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമുള്ള ചുമതലകൾ മാത്രം ഏറ്റെടുക്കുക, കൂടാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും നോമിനേറ്റഡ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തിലും മേൽനോട്ടത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ന്യായമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിക്കുക.
 • സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നയങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളോടും വിദ്യാർത്ഥികളോടും മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ടികളോടും പാർട്ടികളോടും ഉചിതമായും മാന്യമായും പെരുമാറുക.

വ്യവസ്ഥകൾ

 • സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ രഹസ്യസ്വഭാവം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കണം.
 • സന്നദ്ധസേവനം നടത്തുമ്പോൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിംഗും ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും, എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ, ടെലിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എന്നാൽ അവയിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ എല്ലാ മാധ്യമ അവതരണങ്ങളിലും പരാമർശിക്കുകയും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം.
 • ഈ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു പരസ്യവും ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആശയവിനിമയ വകുപ്പിലൂടെ നേരിട്ട് അംഗീകരിക്കണം. ആദ്യം സംഘടനയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കരുത്.
 • ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇവൻ്റുകളിൽ എടുത്ത ഏതെങ്കിലും ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു പകർപ്പ് നിങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകണം.
 • ഓർഗനൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട (ഫേസ്ബുക്കും വ്യക്തിഗത ബ്ലോഗുകളും ഉൾപ്പെടെ) ഫോട്ടോകളോ വീഡിയോകളോ എഴുത്തോ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കണം. ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച മീഡിയ ഉള്ളടക്കം പങ്കിടുന്നതോ ലിങ്കുചെയ്യുന്നതോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല (ഉദാ. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ Facebook പോസ്റ്റോ ഫോട്ടോയോ പങ്കിടൽ).
 • നിങ്ങളുടെ സംഭാവനയുടെ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യഥാസമയം സ്ഥാപനത്തെ അറിയിക്കുക.
 • ഓർഗനൈസേഷനുമായുള്ള അവരുടെ എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും തുറന്നതും സത്യസന്ധതയുമുള്ളവരായിരിക്കുക.
 • എല്ലായ്‌പ്പോഴും പ്രാദേശിക നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക.

സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച്, നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തല പരിശോധന നടത്താൻ നിങ്ങൾ ഓർഗനൈസേഷന് അനുമതി നൽകുന്നു, അതിൽ ലൈംഗിക കുറ്റവാളികളുടെ രജിസ്‌ട്രികൾ, കുട്ടികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന രേഖകൾ, ക്രിമിനൽ ആക്‌റ്റിവിറ്റി റെക്കോർഡുകൾ എന്നിവയുടെ അവലോകനം ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. നിയമിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് അനുചിതമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത സ്ഥാപനത്തിന് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം സോപാധികമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓർഗനൈസേഷനെയോ അതിൻ്റെ ജീവനക്കാരെയും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരെയും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെയോ ഓർഗനൈസേഷനെയോ നിരുപദ്രവകരമാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുന്നു.

മുകളിലുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, താഴെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ദയവായി സൈൻ ഇൻ ചെയ്‌ത് ഫോമിൻ്റെ സ്‌കാൻ ചെയ്‌ത ഒരു പകർപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അയയ്‌ക്കുക: hello@ananthjeevan.in.