નિયમો અને શરતો – સ્વયંસેવક

 

અમારી સંસ્થામાં હોદ્દો સ્વયંસેવક છે, અને સંસ્થા અથવા સ્વયંસેવક કોઈપણ રોજગાર અથવા કરાર સંબંધી સંબંધ બનાવવાનો ઇરાદો ધરાવતા નથી એટલે કે તમે સંસ્થાના કર્મચારી, સ્વતંત્ર ઠેકેદાર અથવા સલાહકાર નથી.

જો આ કોઈપણ સમયે બદલાય છે, અને એવી શક્યતા છે કે તમે સંસ્થા માટે ચૂકવણીનું કામ હાથ ધરશો અથવા વ્યાવસાયિક તાલીમમાં સામેલ થશો, તો સંસ્થા તમારી સાથે આ અંગે ચર્ચા કરશે અને ઔપચારિક રોજગાર કરાર, સેવાઓ માટે કરાર અથવા અન્ય વ્યવસ્થા.

જ્યારે તમે સંસ્થામાં સ્વયંસેવી હોય ત્યારે તમે શું અપેક્ષા રાખી શકો છો?
સંસ્થા તેના સ્વયંસેવકોને મહત્વ આપે છે અને તમને આ પ્રદાન કરવાનો પ્રયાસ કરશે:

  • તમારી સ્થિતિનું વર્ણન, લેખિત અથવા મૌખિક, જેથી તમે તમારી ભૂમિકા અને કાર્યોને સમજી શકો
   તમે કરવા માટે અધિકૃત છો

   1. તમારી ભૂમિકા નિભાવવા માટેનું સલામત વાતાવરણ.
   2. તમારી ગોપનીયતા માટે આદર, તમારી ખાનગી માહિતીને ગોપનીય રાખવા સહિત.
  • સુપરવાઇઝર, જેથી તમને પ્રશ્નો પૂછવાની અને પ્રતિસાદ મેળવવાની તક મળે.

સંસ્થા તેના સ્વયંસેવકો પાસેથી શું અપેક્ષા રાખે છે
સંસ્થા અપેક્ષા રાખે છે કે બધા સ્વયંસેવકો કરશે:

  • સંસ્થાના ધ્યેયો અને ઉદ્દેશ્યોને ટેકો આપો અને તેમની શક્તિની ટોચ પર બધું કરો અને તેમને પ્રાપ્ત કરો
  • માત્ર ફરજો જ નિભાવો જે તમે નિભાવવા માટે અધિકૃત છો અને હંમેશા નામાંકિત સ્ટાફના નિર્દેશન અને દેખરેખ હેઠળ કામ કરો અથવા અને વાજબી નિર્દેશો અને સૂચનાઓનું પાલન કરો
  • સંસ્થાની નીતિઓ અને પ્રક્રિયાઓને સમજો અને તેનું પાલન કરો
  • તમામ સ્ટાફ, વિદ્યાર્થીઓ અને અન્ય કોઈપણ પક્ષ કે પક્ષકારો સાથે યોગ્ય અને નમ્રતાપૂર્વક વર્તે

સંસ્થા સાથે સંબંધો ધરાવે છે

  • જો તમે તમારા યોગદાનની પ્રકૃતિ બદલવા માંગતા હોવ તો, નિયત સમયે સંસ્થાને સૂચિત કરો
  • સંસ્થા સાથેના તેમના તમામ વ્યવહારોમાં ખુલ્લા અને પ્રમાણિક બનો
  • સ્થાનિક કાયદાઓનું હંમેશા પાલન કરો

તમારે નીચેના માટે સંમત થવું આવશ્યક છે

   1. તમારે સંસ્થાની માહિતીની ગુપ્તતા જાળવવા માટે સંમત થવું આવશ્યક છે.
   2. તમે સમજો છો કે સ્વયંસેવી કરતી વખતે કરવામાં આવતી તમામ પ્રવૃત્તિઓ અને રિપોર્ટિંગ સાથે સંકળાયેલ છે અને તમામ મીડિયા પ્રસ્તુતિઓમાં ઉલ્લેખિત અને શ્રેય આપવો આવશ્યક છે, જેમાં લેખિત લેખો, ટેલિવિઝન અથવા ફિલ્મનો સમાવેશ થાય છે પરંતુ તે માટે વિશિષ્ટ નથી.
   3. આ પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલ કોઈપણ પ્રચાર સંસ્થાના સંચાર વિભાગ દ્વારા સીધો મંજૂર થવો જોઈએ. સંસ્થા દ્વારા પહેલા અધિકૃત કર્યા સિવાય મીડિયા સાથે વાત કરશો નહીં.
   4. તમારે સંસ્થાને સંબંધિત ઈવેન્ટમાં લીધેલા કોઈપણ ચિત્રોની નકલ સાથે સંસ્થાને પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે.
   5. તમારે સંસ્થા સંબંધિત (ફેસબુક, અંગત બ્લોગ સહિત) કોઈપણ ફોટા, વિડિયો અથવા લેખન ઈન્ટરનેટ પર પોસ્ટ ન કરવા માટે સંમત થવું જોઈએ. આમાં સંસ્થામાંથી ઉદ્દભવેલી મીડિયા સામગ્રીને શેર કરવી અથવા લિંક કરવી શામેલ નથી (દા.ત. સંસ્થાની ફેસબુક પોસ્ટ/ફોટો શેર કરવી).

સામગ્રીને શેર કરવી અથવા લિંક કરવી શામેલ નથી (દા.ત. સંસ્થાની ફેસબુક પોસ્ટ/ફોટો શેર કરવી). સ્વયં સેવક ની શરત તરીકે, તમે સંસ્થાને તમારી ગેકગ્રાઉન્ડ તપાસ કરવા માટે પરવાનગી આપો છો, જેમાં લૈંગિક અપરાધીની નોંધણીઓ, બાળ દુર્વ્યવહાર અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિના રેકોર્ડની સમીક્ષા શામેલ હોઈ શકે છે. તમે સમજો છો કે, જો નિમણૂક કરવામાં આવે તો, તમારી સ્થિતિ તમારી બેકગ્રાઉન્ડ / પૃષ્ઠભૂમિ પર કોઈપણ અયોગ્ય માહિતી પ્રાપ્ત કરતી સંસ્થા પર શરતી છે. તમે આથી સંસ્થા, તેના કર્મચારીઓ અને સ્વયંસેવકો અથવા આવી માહિતી પ્રદાન કરી શકે તેવી કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા સંસ્થાને જવાબદારીથી હાનિકારક રાખવા માટે સંમત થાઓ છો.

જો તમે ઉપરોક્ત નિયમો અને શરતો સ્વીકારી હોય તો કૃપા કરીને નીચે ફાળવેલ જગ્યામાં સહી કરો અને ફોર્મની સ્કેન કરેલી નકલ અમને મોકલો : hello@ananthjeevan.in